e1f0711f-9b67-4967-bc39-fccc3254eeb5

Arboristika

Domov / Arboristika

Orezávanie stromov

 • Orezávanie stromov v súlade s arboristickým štandardom
 • Odstránenie chorých a suchých častí koruny stromu, udržanie vitality dreviny
 • Tvarovanie koruny, posun ťažiska stromu
 • Presvetlenie koruny
 • Zabezpečenie odstupu od prekážky a priechodného prierezu pri komunikáciách

Rizikový výrub stromov

 • Opiľovanie stromov na nedostupných miestach
 • Rizikový výrub stromov
 • Výruby lesných porastov
 • Využitie horolezeckej techniky a vysokozdvižných plošín
 • Postupné spiľovanie stromov s využitím kladkových systémov

Pilčícke práce

 • Narezanie kmeňa na požadovanú dĺžku
 • Odvoz a likvidácia konárov
 • Odstraňovanie krovitých porastov
 • Frézovanie pňov

Potrebné povolenia

Na výrub drevín sa podľa § 47 ods. 3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody.

Kedy je možné realizovať výrub?

Výrub drevín je možný realizovať len v období vegetačného pokoja – od 1. októbra do 28. februára.

Kedy je potrebný súhlas?

Ako získam povolenie na výrub?

Na výrub je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody – príslušná obec alebo mesto. Žiadosť o povolenie na výrub dreviny je preto nutné podať na obecnom alebo mestskom úrade.

Orezávanie stromov v súlade s arboristickým štandardom

Termín rezu: rešpektujeme platnú legislatívu Slovenskej republiky.

Udržiavacie a stabilizačné rezy – pravidelný orez stromu zabezpečuje udržanie vizuálnej a statickej rovnováhy stromu, rovnako ako prevádzkovú bezpečnosť.

Zdravotný orez sa realizuje od 1. apríla do 30. septembra – vo vegetačnom období. Odstraňuje maximálne 20 % živej plochy koruny a všetky suché, zlomené a škodcami napadnuté konáre. Odbremeňuje korunu od nepotrebných častí a stromu predlžuje život.

Bezpečnostný orez je možné realizovať celoročne. Zabezpečuje aktuálnu prevádzkovú bezpečnosť stromu najmä v prípade, že strom ohrozuje svoje okolie a stáva sa nebezpečným. Nejedná sa o odstránenie celého stromu.

Redukčný orez je optimálne vykonávať vo vegetačnom období. Je to napríklad úprava optimálneho priechodného prierezu (podchodná výška) pod korunou stromu, presvetlenie koruny, zabezpečenie odstupu od prekážky, lokálna, či celoobvodová redukcia, redukcia výšky stromu.