e1f0711f-9b67-4967-bc39-fccc3254eeb5

Fasáda a komín

Domov / Fasáda komín

Očistenie fasády

  • Očistenie protipleňovým prípravkom zbaví fasádu škodlivých plesní a mikroorganizmov
  • Očistenie vysokotlakovým čističom (wapkou)
  • Následne náter fasády

Náter fasády

  • Hĺbková impregnácia fasády po očistení
  • Dvojnásobný náter fasády dodá Vašej fasáde opäť reprezentatívny vzhľad

Opravy fasád a komínov

  • Výspravky a opravy poškodených častí fasády a komínu
  • Hĺbková impregnácia komínových telies
  • Realizácia komínových striešok na mieru
  • Sanácia poškodeného komínu

Čo s plesnivou fasádou

Pleseň na fasáde sa stala neobľúbeným fenoménom posledných rokov. Prečo vlastne pleseň na fasáde vzniká? Jednoducho povedané: pretože sme jej vytvorili vhodné podmienky na rast. Pleseň a riasy obľubujú vysokú vlhkosť, vhodnú teplotu a svetlo. Niekedy je príčinou nevhodne zrealizované kontaktné zateplenie fasády a tým vyvolaná kondenzácia vo vnútri konštrukcie, inokedy nekvalitné povrchové úpravy fasády. Aj veľmi zle vyzerajúca fasáda však nie je odsúdená na zánik. Profesionálne odplesnenie celej fasády, hĺbková impregnácia a protiplesňový náter prinavráti Vašej fasáde stratenú krásu.